Gotovinski kredit

098 482 001

Gotovinski kredit je vrsta nenamjenskog novčanog iznosa koji se odobrava bez pravdanja namjene sredstava. Najčešće se odobrava uz osnovne instrumente osiguranja kao što su izjava o zapljeni primanja i zadužnica dužnika s rokom otplate između 1 i 12 godina.

Instrumenti osiguranja koje vjerovnik (banka) može uvjetovati su polica osiguranja (životno ili riziko), dodatna osoba u kreditu (jamac / sudužnik), zalog pokretnine ili nekretnine.

Iznosi nenamjenskih gotovinskih kredita kreću se od 500 – 40.000 EUR.

PRIMJER IZRAČUNA GOTOVINSKOG KREDITA

Glavnica:35.000 €
Rok otplate:120 mjeseci
Anuitet: 386,82 € 
Kamatna stopa:5,90 %
Ukupna kamata:11.418,40 €
Naknada:0 €
Polica:0 €
Ponuda se kreira temeljem dokumentacije i informativnog je karaktera.

  UPITNIK ZA IZRAČUN KREDITNE SPOSOBNOSTI

  Ime i prezime*

  Email

  Adresa*

  Telefon*

  Godina rođenja*

  Matična banka*

  Status zaposlenja

  ZaposlenUmirovljenik

  Vrsta mirovine:*

  Poduzeće u kojem radite*

  Radni staž u poduzeću*

  DOR lista (bankovne neurednosti unatrag 3 godine)*

  DaNe

  Prosjek zadnja 3 neto primanja*

  Mjesečni anuiteti kredita

  Dodaci na primanja

  DaNe

  Dodatne informacije:

  * polja označena zvijezdicom obavezno popuniti

  IZJAVA O KORIŠTENJU PODATAKA IZ OBRASCA

  Izjavljujem da sam Omicronu d.o.o. dobrovoljno stavio/la na raspolaganje svoje osobne podatke navedene u ovom upitniku te dajem privolu da se svi moji osobni podaci koje sam stavio/la Omicronu d.o.o. na raspolaganje mogu dalje obrađivati te me Omicron d.o.o. ima pravo kontaktirati putem telefona ili elektronske pošte. (Napomena: Prihvaćanje ove točke je obavezno za slanje Vaših podataka putem obrasca!)

  Dajem suglasnost da Omicron d.o.o. moje navedene podatke može koristiti i obrađivati u svojim poslovnim evidencijama i to u svrhu unapređenja kvalitete poslovnog odnosa i marketinga te da me mogu pisanim, telefonskim ili putem elektronske pošte obavještavati o pogodnostima i novostima o svojoj ponudi i dostavljati mi ponude o financijskim i s njima povezanim uslugama. Poznato mi je da imam pravo na pristup svojim osobnim podacima, pravo na ispravak netočnih, neažuriranih ili nepotpunih podataka, kao i pravo i obvezu ispraviti podatke koji su se promijenili, te da imam pravo u bilo kojem trenutku uskratiti pravo korištenja svojih podataka.