Hipotekarni kredit

098 482 001

Vrsta je nenamjenskog dugoročnog kredita s rokom otplate između 5 i 20 godina, koji je za vjerovnike visokorizičan plasman, pa se odobrava uz obvezu založnog prava na nekretnini (hipotekom), ali mogu se zahtijevati i drugi oblici osiguranja kredita, poput solidarnoga jamstva (jedne ili više osoba), osiguranja nekretnine od različitih rizika, police osiguranja korisnika kredita od posljedica nesretnoga slučaja vinkulirane u korist kreditora i sl.

Hipotekarni vjerovnik (banka ili druga kreditna institucija) vraćanje kredita osigurava tzv. intabulacijom, pravnim postupkom uknjižbe založnoga prava na nekretnini, temeljem kojega dospjela nenaplaćena potraživanja može namiriti iz vrijednosti zaloga.

Važno je naglasiti da nekretnina (stambena, poslovna ili zemljište) ne može povećati kreditnu sposobnost klijenta, njezina je uloga isključivo osiguranje naplate kredita u slučaju dospjelih dugovanja

PRIMJER IZRAČUNA HIPOTEKARNOG KREDITA

Glavnica:85.000,00 EUR
Rok otplate:240 mjeseci
Anuitet:572,77 EUR
Kamatna stopa:5,25 %
Ukupna kamata:52.464,80 EUR
Naknada:0 €
Obvezna polica osiguranja nekretnine
Ponuda se kreira temeljem dokumentacije.

  UPITNIK ZA IZRAČUN KREDITNE SPOSOBNOSTI

  Ime i prezime*

  Email

  Adresa*

  Telefon*

  Godina rođenja*

  Matična banka*

  Status zaposlenja

  ZaposlenUmirovljenik

  Vrsta mirovine:*

  Poduzeće u kojem radite*

  Radni staž u poduzeću*

  DOR lista (bankovne neurednosti unatrag 3 godine)*

  DaNe

  Prosjek zadnja 3 neto primanja*

  Mjesečni anuiteti kredita

  Dodaci na primanja

  DaNe

  Dodatne informacije:

  * polja označena zvijezdicom obavezno popuniti

  IZJAVA O KORIŠTENJU PODATAKA IZ OBRASCA

  Izjavljujem da sam Omicronu d.o.o. dobrovoljno stavio/la na raspolaganje svoje osobne podatke navedene u ovom upitniku te dajem privolu da se svi moji osobni podaci koje sam stavio/la Omicronu d.o.o. na raspolaganje mogu dalje obrađivati te me Omicron d.o.o. ima pravo kontaktirati putem telefona ili elektronske pošte. (Napomena: Prihvaćanje ove točke je obavezno za slanje Vaših podataka putem obrasca!)

  Dajem suglasnost da Omicron d.o.o. moje navedene podatke može koristiti i obrađivati u svojim poslovnim evidencijama i to u svrhu unapređenja kvalitete poslovnog odnosa i marketinga te da me mogu pisanim, telefonskim ili putem elektronske pošte obavještavati o pogodnostima i novostima o svojoj ponudi i dostavljati mi ponude o financijskim i s njima povezanim uslugama. Poznato mi je da imam pravo na pristup svojim osobnim podacima, pravo na ispravak netočnih, neažuriranih ili nepotpunih podataka, kao i pravo i obvezu ispraviti podatke koji su se promijenili, te da imam pravo u bilo kojem trenutku uskratiti pravo korištenja svojih podataka.