Stambeni kredit

098 482 001

Namjenski kredit za izgradnju, kupnju ili adaptaciju stambene nekretnine. Obzirom da se odobravaju na rok do 30 godina, imaju nižu kamatnu stopu i najčešće su uvjetovani namjenskim trošenjem odobrenih sredstava.

Obavezan instrument osiguranja kod ove vrste kredita je založno pravo na nekretnini koja se financira. Osim kreditne sposobnosti nositelja kredita, tržišna vrijednost nekretnine je osnova za odobrenje ove vrste kredita.

U slučaju da je namjena kredita izgradnja, vjerovnik traži zamjenski kolateral (dodatnu nekretninu na koju banka upisuje založno pravo), ukoliko je namjena kupnja, založno pravo upisuje se na nekretninu koja se kupuje, a valja se obratiti pozornost na procjenu tržišne vrijednosti.

PRIMJER IZRAČUNA STAMBENOG KREDITA
Glavnica:100.000,00 EUR
Rok otplate:360 mjeseci
Anuitet:415,69 EUR
Kamatna stopa:2,89 %
Ukupna kamata:49.648,40 EUR
Naknada:0 €
Obvezna polica osiguranja nekretnine
Ponuda se kreira temeljem dokumentacije.

  UPITNIK ZA IZRAČUN KREDITNE SPOSOBNOSTI

  Ime i prezime*

  Email

  Adresa*

  Telefon*

  Godina rođenja*

  Matična banka*

  Status zaposlenja

  ZaposlenUmirovljenik

  Vrsta mirovine:*

  Poduzeće u kojem radite*

  Radni staž u poduzeću*

  DOR lista (bankovne neurednosti unatrag 3 godine)*

  DaNe

  Prosjek zadnja 3 neto primanja*

  Mjesečni anuiteti kredita

  Dodaci na primanja

  DaNe

  Dodatne informacije:

  * polja označena zvijezdicom obavezno popuniti

  IZJAVA O KORIŠTENJU PODATAKA IZ OBRASCA

  Izjavljujem da sam Omicronu d.o.o. dobrovoljno stavio/la na raspolaganje svoje osobne podatke navedene u ovom upitniku te dajem privolu da se svi moji osobni podaci koje sam stavio/la Omicronu d.o.o. na raspolaganje mogu dalje obrađivati te me Omicron d.o.o. ima pravo kontaktirati putem telefona ili elektronske pošte. (Napomena: Prihvaćanje ove točke je obavezno za slanje Vaših podataka putem obrasca!)

  Dajem suglasnost da Omicron d.o.o. moje navedene podatke može koristiti i obrađivati u svojim poslovnim evidencijama i to u svrhu unapređenja kvalitete poslovnog odnosa i marketinga te da me mogu pisanim, telefonskim ili putem elektronske pošte obavještavati o pogodnostima i novostima o svojoj ponudi i dostavljati mi ponude o financijskim i s njima povezanim uslugama. Poznato mi je da imam pravo na pristup svojim osobnim podacima, pravo na ispravak netočnih, neažuriranih ili nepotpunih podataka, kao i pravo i obvezu ispraviti podatke koji su se promijenili, te da imam pravo u bilo kojem trenutku uskratiti pravo korištenja svojih podataka.