10 PITANJA PRIJE DIZANJA KREDITA

 

  1. Od čega se sastoji plaća?

Plaća se sastoji od bruto i neto iznosa. Bruto plaća je iznos na koji se obračunavaju porezi, prirezi i mirovinsko, a neto plaća je iznos koji se isplaćuje na tekući račun za obavljanje nesamostalne djelatnosti.

 

  1. Što su dodaci na plaću?

Dodaci na plaću su neoporezivi dodaci koji se dodaju na neto plaću.
Topli obrok, naknada za prijevoz, naknada za radne rezultate, bonusi, dnevnice, terenski dodatak, stimulacije i regres.

 

  1. Trenutna financijska situacija.

Moramo biti svjesni da su jedno želje, a drugo mogućnosti. Prije uzimanja kredita bilo bi dobro da razmislite koji su vaši ukupni prihodi, a koji su ukupni rashodi. Uvidom u cijelu financijsku situaciju se određuje koliki mjesečni anuitet za otplatu kredita možete podnijeti.

 

  1. Što je kreditna sposobnost?

Kreditna sposobnost je maksimalan iznos koji može ići u ratu/ anuitet za otplatu kredita. Banke imaju svoje metode i elemente za izračun kreditne sposobnosti.

  1. Kakve vrste kredita postoje?

Postoje nenamjenski i namjenski krediti.
Nenamjenski krediti su: okvirni kredit, gotovinski kredit, lombardni i hipotekarni.
Namjenski krediti su: potrošački kredit, kredit za kupnju motornih vozila, studentski/učenički kredit i stambeni.

  1. Što je kamatna stopa i koliko iznosi?

Kamatna stopa je iznos koji banka naplaćuje na glavnicu kredita za korištenje ugovorenog iznosa kredita. Kamatna stopa je godišnja, a može biti promjenjiva ili fiksna. Iznos kamatne stope ovisi o iznosu kredita i rok na koji se kredit ugovara.

 

  1. Troškovi po kreditu

Troškovi kredita mogu se sastojati od: jednokratna naknade po kreditu, troškove javnog bilježnika, troškove police osiguranja.

 

  1. Koji je rok otplate kredita?

Rok otplate kredita ovisi o banci u kojoj se ugovara kredit i o vrsti kredita .

 

  1. Razlika između sudužnik i jamaca?

Sudužnik je pojedinac koji ugovaratelju kredita povećava kreditnu sposobnost, a jamac je pojedinac koji banci zajedno sa ugovarateljem kredita jamči da će kredit biti u redovitoj urednoj otplati. Ukoliko ugovaratelj kredita ne otplaćuje uredno svoje kreditno zaduženje banka tada traži da jamac podmiri nedospijeće.

  1. Što sve sadržava ugovor o kreditu i tko ga ovjerava?

Ugovor o kreditu se uvijek zaključuje između banke i klijenta. Obavezno mora sadržavati  uvijete po kojima je plasiran kredit, a to je iznos kredita i rok otplate kredita. Ugovor o kreditu ovjerava javni bilježnik.

 

 

Razmatramo vaše želje i potrebe, također pružamo i uslugu individualnog savjetovanja, vodimo Vas kroz proces predaje kreditnog zahtjeva i činimo taj proces jednostavnijim – obratite nam se s povjerenjem putem online obrasca ili nas nazovite!

https://brzi-kredit.info/upitnik/

 

Za sva potencijalna pitanja, u Omicronu smo uvijek dostupni i odgovaramo na njih maksimalno odgovorno i stručno.

Dobrodošli po savjet i financijsku podršku!

Mob 1: 098/482 001

mob 2: 098/267-696