UTJECAJ RATA U UKRAJINI NA FINANCIJE

Obzirom da je glavna djelatnost kreditnog centra Omicron, financijsko savjetovanje mi ćemo se osvrnuti na temu utjecaja inflacije i kredita u Hrvatskoj[…]

ZAHTJEV ZA KREDIT – VAŽNE NAPOMENE!

Ako nemate jasnu sliku koliki je vaš prihod, a koliki rashod – možete imati velike financijske probleme. U trenutku kada su vaši rashodi veći od prihoda, potrebno je smanjiti potrošnju.
Zato je najbolje napraviti detaljnu analizu trenutne financijske situacije.