MALI KREDITNI POJMOVNIK – MORATORIJ

Savjet financijskih stručnjaka je da u takvoj situaciji prije samog pokretanja postupka moratorija razmislite o refinanciranju postojećeg kredita novim kreditom sa nižom kamatnom stopom. Novi kredit sa nižom kamatnom stopom, dužim rokom otplate automatski sa sobom donose i niži mjesečni anuitet što za klijent predstavlja lakšu otplatu kredit[…]

NAJBOLJE KREDITNE OPCIJE NA JEDNOM MJESTU!

Ako imate postojeću ratu namjenskog ili nenamjenskog kredita, a vama treba još novaca, slobodno nam se obratite za brzi kredit do 10.000,00 EUR sa akcijskom kamatnom stopom već od 3,90 % godišnje[…]

MALI KREDITNI POJMOVNIK- VALUTNA KLAUZULA

Kreditni ugovori koji su potpisani  i ugovoreni sa valutnom klauzulom, dakle vezani na tečaj valute, neke druge koja se ne koristi u našoj državi znači da će se sva plaćanja po kreditu obavljati u domaćoj valuti[…]