ZOVU VAS AGENCIJE ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA, ŠTO UČINITI?

Naplata dugova ili naplata potraživanja je proces kojim vjerovnik pokušava naplatiti sredstva od dužnika kako bi podmirio dospjele obveze. Ovaj proces može uključivati različite korake i aktivnosti kako bi se postigla uspješna naplata[…]