5 ODGOVORA PRIJE PREDAJE ZAHTJEVA ZA KREDIT

U Omicronu je financijsko informiranje klijenata, jedna od važnih misija poslovanja. Kako bismo Vam približili osobne financije i poimanje o njima u Omicronu smo   pripremili  za Vas nekoliko smjernica prema kojima se možete voditi prilikom informiranja prije predaje zahtjeva za kredit.

  1. Kakva je moja trenutna financijska situacija i je li važna moja financijska povijest?

važno je napraviti detaljnu analizu svoje trenutne financijske situacije: plaća, dodatni prihodi, kreditna obveza, zaduženja po kreditnim karticama, odobrenom prekoračenju, režijski troškovi i slično

– kredit ovisi i o trenutnom statusu ugovorenih proizvoda u bankama. Ako postoji kašnjenje, dospjele rate kredita ili se koristi neodobreni minus, potrebno se informirati koliko dugo i koliko iznose dospjela dugovanja

– potrebno je znati da se prema financijskoj povijesti ocjenjuje kreditni predmet i o urednosti ili neurednosti ovise uvjeti novog kreditiranja

  1. Koji iznos kredita mi je potreban i na koji rok otplate?

– pažljivo kalkuliraj glavnicu kredita

– mjesečni budžet trebao bi predvidjeti dugoročnu kreditnu obvezu

– ako duži rok otplate smanjuje mjesečnu obvezu, možda bi bilo dobro razmisliti da se kredit ugovori na duži rok otplate i tako olakša mjesečni budžet, ali i osigura dugoročna urednost otplate. Mogućnost prijevremene otplate kredita uvijek je dostupna, pa je zato ponekad bolje ugovoriti kredit s manjim mjesečnim anuitetom.

  1. Kako postupiti uslijed nemogućnosti otplate kredita?

– trenutak u kojem shvatite da sljedeći mjesec nećete imati dovoljno sredstava za podmirenje budućih rata, je pravo vrijeme za reakciju. Tada trebate sagledati koje obveze nećete moći podmiriti te koliko sredstava vam nedostaje. Ako je potrebno, odmah kontaktirajte banke ili kreditne posrednike za savjet i potporu.

– provjeriti postoji li polica osiguranja ugovorena po kreditu te koja pokrića osigurava.

  1. Je li obavezna polica osiguranje po kreditu?

– osiguranja nisu loša, ali najčešće su opcionalni izbor uz kredit. Često banke ponude policu riziko osiguranja koja štiti klijenta u slučaju štetnog događanja (smrti, bolovanja ili otkaza).

– većina nenamjenskih gotovinskih kredita ugovara se bez dodatnih instrumenata osiguranja, pa se svakako raspitajte za sve troškove kredita (ponekad oni nisu spomenuti kod predaje zahtjeva za kredit).

– policu osiguranja isplati se ugovoriti, što potvrđuju brojni klijenti koji su je koristili uslijed bolovanja i smanjenje osobnog dohotka. Konačna odluka je na klijentu koji ugovara kredit.

  1. Kako odabrati najbolji kredit za mene?

– poželjno se informirati o svim dostupnim vrstama kredita

– treba biti realan i svjestan vlastitog financijskog stanja i shvatiti da svakom klijentu nije namijenjen svaki model kredita. Ali često na tržištu postoje krediti za razne profile klijenata, koji se mogu nuditi klijentima.

– ako se teško snalaziš u moru ponuda kredita, najbolje je kontaktirati kreditnog posrednika u Omicronu i uz njegovu potporu donijeti odluku

 

Za sva potencijalna pitanja, uvijek smo dostupni i odgovaramo na njih maksimalno odgovorno i stručno.

Dobrodošli po savjet ili informaciju!

mob 1: 098/267-696

mob 2: 098/482-001

Kreditni centar Omicron