GOTOVINSKI NENAMJENSKI KREDITI

 Gotovinski nenamjenski krediti vam omogućuju da posudite određeni iznos novca koji morate vratiti zajedno s kamatama u određenom vremenskom razdoblju[…]

KAMATNE STOPE

kamata koja se naplaćuje i izračunava od onog trena kada vam je odobren kredit pa do trenutka plaćanja prvog anuiteta kredita[…]