KREDITI DO 40.000 € (301.380,00 HRK)

– krediti za blokirane klijente
– zaposleni na određeno
– svi dodaci ulaze u izračun kreditne sposobnosti
– krediti za strane državljane sa boravištem
– zaposleni preko posredničke agencije
– porodiljne naknade