ČEKA LI NAS RAST KAMATNIH STOPA U BUDUĆNOSTI?

U pandemijskom razdoblju i trenutnom položaju u kojem se nalazimo, sve je nesigurno. Uključujući okolnosti i neizvjesnu budućnost. U Omicronu ćemo  progovorit  o kretanju kamatnih stopa kakvo se očekuje.

Guverner i zamjenica guvernera Hrvatske narodne banke progovorili su o toj problematici, pa ćemo Vam jednostavnijim načinom objasniti o čemu su pričali.

HOĆE LI KAMATE RASTI?

Trenutno su referentne kamatne stope na povijesno niskim razinama i već prije pandemije je bilo za očekivati da će one u jednom trenutku početi rasti. Za sada je sigurno da se tijekom 2022. godine referentne kamatne stope neće mijenjati.

Europska središnja banka (ESB) koja provodi monetarnu politiku europodručja, suočava se sa porastom cijena dobara i usluga koja je zabilježena kao inflacija. Ona je posljedica porasta cijena energenata, ali i cijene poljoprivrednih proizvoda uslijed loše klimatske godine. Što je opet za posljedicu imalo porast cijena proizvoda na policama trgovina. U Republici Hrvatskoj se dogodila i prirodna katastrofa – potres pa je porasla potražnja za građevinskim materijalom i uslugama. Kad raste potražnja, rastu i cijene! Stoga su posljedično porasle i njihove cijene. Sve su to okolnosti zbog kojih Hrvatska narodna banka ima obvezu držati stabilnim cijene, kako proizvoda i usluga tako i novca.

Europskoj središnjoj banci također je cilj stabilnost i niske kamatne stope uslijed velikih investicijskih projekata koji će se u budućnosti provoditi u borbi protiv globalnih klimatskih promjena. Stoga i Hrvatska može računati na stabilnost nakon ulaska u europodručje 2023. godine.

PROSJEČNE KAMATNE STOPE NA KREDITE U TRAVNJU 2021.

Prema posljednjim dostupnim statističkim analizama Hrvatske narodne banke, u tablici su prosječne ponderirane kamatne stope na stanje odobrenih stambenih i ostalih potrošačkih kredita u kunama, eurima te švicarskom franku prema podacima dostupnim na dan 30. travnja 2021. godine.

VRSTA KREDITA PROSJEČNA PONDERIRANA KAMATNA STOPA
1. Stambeni krediti u kunama 3,31%
2. Stambeni krediti u eurima i s valutnom klauzulom uz euro 3,28%
3. Stambeni krediti u švicarskim francima i s valutnom klauzulom uz švicarski franak 2,71%
4. Potrošački krediti u kunama 6,45%
5. Potrošački krediti u eurima i s valutnom klauzulom uz euro 5,82%
6. Potrošački krediti u švicarskim francima i s valutnom klauzulom uz švicarski franak 3,40%

Vidljivo je da su cijene stambenih i ostalih potrošačkih kredita stabilne i niske, a prema gospodarski pozitivnoj aktivnosti vidljivoj u Europskoj uniji, može se zaključiti da će takve i ostati.

Za sva potencijalna pitanja, u Omicronu smo uvijek dostupni i odgovaramo na njih maksimalno odgovorno i stručno.

Dobrodošli po savjet ili informaciju!

mob 1: 098/267-696

mob 2: 098/482-001

Kreditni centar Omicron