MALI KREDITNI POJMOVNIK: BRUTO I NETO PLAĆA

Osnovni pojmovi vezani uz plaću radnika su bruto i neto plaća, no i dalje veliki broj ljudi ne zna razliku između tih pojmova. Prilikom traženja kredita vrlo je važno znati razliku između bruto i neto plaće budući da je iznos neto plaće jedan od najvažnijih čimbenika za računanje kreditne sposobnosti.

Kako mi u Omicronu računamo vašu kreditnu sposobnost? Najprije saznamo sve važne čimbenike koji utječu na kreditnu sposobnost tražitelja kredita. Provjera kreditne sposobnosti uključuje provjeru boniteta klijenta, ali i boniteta poslodavca. Ukoliko želite saznati kolika je vaša kreditna sposobnost, javite se u Omicron.

BRUTO PLAĆA

Bruto plaća ili kako je još nazivaju BRUTO 1 je iznos na koji se obračunavaju doprinosi za mirovinsko, porezi i prirezi. Iznos bruto1 vidljiv je na vrhu platne liste, ali nije vidljiv na izvatku tekućeg računa. Bruto plaća se sastoji od primitaka od rada – redovan rad, prekovremeni rad, dodaci za smjenski rad, dodaci za rad subotom, nedjeljom, blagdanima i slično, naknade za bolovanje, naknade za godišnji odmor i blagdane, dodataka za minuli rad, posebnih uvjeta rada i plaće u naravi. Iz bruto1 iznosa isplaćuju se doprinosi za mirovinsko osiguranje. Obveznik doprinosa za mirovinsko (I. i II. stup) je radnik, ali ih je poslodavac obvezan obračunati i uplatiti prilikom isplate plaće. Doprinosi za mirovinsko osiguranje sastoje se od doprinosa na temelju generacijske solidarnosti (I.stup) i doprinosa na temelju kapitalizirane štednje (II.stup). Doprinos za I. stup obuhvaća osiguranike i služi za financiranje mirovina sadašnjih umirovljenika, a iznosi 15% dok se II. stup odnosi na štednju za sve buduće mirovine i iznosi 5%. Radnik ima pravo i na neoporezivi dio plaće, odnosno osobni odbitak čija visina ovisi o obiteljskom statusu radnika. Porez na dohodak i prirez se također obračunavaju iz bruto1 plaće. Porez na dohodak plaća se po stopi od 20% na mjesečnu poreznu osnovicu do 30.000,00 kn te stopi od 30% iznad 30.000,00 kn, a visina prireza ovisi o mjestu prebivališta radnika.

Postoji i BRUTO 2 plaća, a predstavlja trošak ukupnog zaposlenja radnika u nekoj firmi, odnosno to je iznos koji poslodavac izdvaja za svakog radnika. Bruto2 iznos je obvezan obračunavati i uplaćivati poslodavac, a uključuje bruto1 iznos + doprinos za zdravstveno osiguranje.

NETO PLAĆA

Iznos koji radnik u konačnici dobije na tekući račun nazivamo NETO plaćom. Neto plaća je konačni iznos koji poslodavac isplaćuje radniku, odnosno  iznos koji radnik dobije na tekući račun kada se od iznosa koji uplaćuje poslodavac oduzmu davanja za mirovinsko osiguranje, porez i prirez. Ukoliko je neto plaća veća, veća je i bruto 1 i bruto 2 plaća.

 

PRIMJER BRUTO I NETO PLAĆE U HRVATSKOJ

Bruto1 7.454,19
I. stup mirovinskog osiguranja (15%) 1.118,13
II. stup mirovinskog osiguranja (5%) 372,71
Ukupno doprinosi iz bruta 1.490,84
Ukupna olakšica 4.000,00
Oporezivi dohodak 1.963,35
Ukupni porez 392,67
Ukupni prirez  (Zagreb – 18%) 70,68
Ukupni porez i prirez 463,35
Bruto2 (Bruto1 + dopr. za zdravstveno osig.) 8.684,13
Doprinos za zdravstveno osiguranje 1.229,94
Ukupno doprinosi na bruto 1.229,94
Neto plaća          5.500,00

 

S obzirom da neto plaća nije jedini čimbenik za računanja kreditne sposobnosti, nazovite kreditni centar Omicron ili ispunite upitnik i saznajte sve važne informacije za izračun vaše kreditne sposobnosti i najveći iznos kredita koji možete dobiti. Odaberite najbolju ponudu za rješenje vaših problema!

 

mob 1: 098/267-696

mob 2: 098/482-001

Kreditni centar Omicron