KAMATNE STOPE SU POČELE RASTI- NA VRIJEME REFINANCIRAJTE SVOJA ZADUŽENJA

Sadašnje vrijeme sve više se približava scenariju iz 2008. godine kad je nastupila velika kriza. Kriza sa sobom donosi veliki rast dobara i usluga a smanjuje se kupovna moć građana zbog smanjenja njihovih mjesečnih primanja. Zbog rasta dobara i usluga su i banke primorane povisiti kamatne stope. Rast kamatnih stopa se odnosi na nove ugovore o kreditima ali i na postojeće kredite sa promjenjivom kamatnom stopom.
Kako bi izbjegli „ludovanja“ kamatnih stopa, pametno je refinancirati svoja postojeća zaduženja sa fiksnim kamatnim stopama.

 

ŠTO JE KAMATNI RIZIK?

Kamatni rizik je kao što i sam pojam to govori, rizik od povećanja kamatne stope što dovodi do toga da se dužniku poveća mjesečni anuitet po kreditu. Svi dužnici (korisnici kredita) koji imaju ugovorene kredite sa promjenjivom ili kombiniranom kamatnom stopom imaju kamatni rizik od povećanja kamata.

 

VRSTE KAMATNIH STOPA

FIKSNA KAMATNA STOPA– krediti s fiksnom kamatnom stopom nemaju kreditni rizik, zato što kamatna stopa može rasti i padati dok mjesečni anuitet ostaje isti.

KOMBINIRANA KAMATNA STOPA– krediti s kombiniranim kamatnim stopama su krediti koji imaju prvi dio kredita (određeno razdoblje) fiksnu kamatnu stopu, a kasnije promjenjivu kamatnu stopu. Takve kamatne stope se najčešće koriste kod ugovaranja stambenih kredita.

PROMIJENJIVA KAMATNA STOPA– krediti sa promjenjivom kamatnom stopom imaju kamatni rizik zbog povećanja kamatne stope što automatski znači i povećanje mjesečnih anuiteta, ali tako može doći i do smanjenja kamatnih stopa pa će dužnik plaćati manju mjesečni anuitet

Promjenjiva kamatna stopa sastoji se od dva dijela, fiksnog i varijabilnog dijela. Fiksni dio sadržava maržu banke, te se taj dio kamatne stope ne mijenja i ona je definirana u ugovoru o kreditu dok je varijabilni dio kamatne stope određen referentnim parametrima (EURIBIOR).

 

Svako povećanje mjesečnog anuiteta u kreditu dovodi dužnika u situaciju da se dodatno zadužuje kako bi mogao živjeti „iz mjeseca u mjesec“. Predlažemo da razmislite o refinanciranju postojećih kredita fiksnim kamatnim stopama.

 

https://brzi-kredit.info/gotovinski-kredit/

 

Za sva potencijalna pitanja, u Omicronu smo uvijek dostupni i odgovaramo na njih maksimalno odgovorno i stručno.

Dobrodošli po savjet i financijsku podršku!

mob 1: 098/267-696

mob 2: 098/482-001

mob 3: 095/482-0000