MALI KREDITNI POJMOVNIK: HROK – HRVATSKI REGISTAR OBVEZA PO KREDITIMA I OSR – OSNOVNI SUSTAV REGISTRA

Sigurno ste se kod traženja kredita susreli sa pojmom HROK i OSR pa smo se mi u Omikronu  odlučili pobliže vam objasniti što znači svaki od tih pojmova. Prilikom traženja kredita, banke traže podatke iz OSR sustava o svakom sudioniku kreditnog odnosa odnosno o dužniku, sudužniku ili jamcu pojedinačno, a ti podaci se koriste za procjenu kreditne sposobnosti ili rizičnosti klijenta. OSR sustav označava nekadašnju crnu listu, kreditno izvješće HROK-a i DOR.

Tvrtku HROK d.o.o. osnovalo je 20 banaka u Hrvatskoj s ciljem kvalitetnog upravljanja kreditnim rizikom. HROK (Hrvatski registar obveza po kreditima) je zadužen za obradu svih kreditnih aktivnosti potrošača. Drugim riječima, omogućuje bankama i stambenim štedionicama razmjenu podataka o zaduženosti građana te prikuplja i obrađuje informacije o novčanim obvezama građana. Posredstvom HROK-a te su informacije bankama i stambenim štedionicama dostupne od 2007. godine u obliku kreditnog izvješća. Kreditno izvješće je dokument u kojem su navedene sve informacije o novčanim obvezama i urednosti njihova podmirenja. Informacije o vrstama obveza koje se nalaze na kreditnom izvješću su: prekoračenja po tekućem računu, krediti, kreditne kartice (kartice s odgodom plaćanja i revolving), leasing i ostale vrste novčanih obveza. Nekada su se ti podaci dostavljali bankama u obliku kreditnog izvješća HROK-a, a danas se dostavljaju korisnicima kao Potvrda o obradi osobnih podataka u Osnovnom sustavu registra. Crna lista je kolokvijalni naziv za registre koji su ranije vodili evidenciju o klijentima koji imaju kašnjenja u otplati, ali od kolovoza 2021. ne postoji zaseban sustav neurednih klijenata i svi podaci o urednosti plaćanja nalaze se isključivo u OSR-u.

OSR (Osnovni sustav registra) je sustav obrade i razmjene podataka o postojećim novčanim obvezama i zatvorenim ili na drugi način podmirenim novčanim obvezama fizičkih i pravnih osoba. To je detaljan popis svih kreditnih zaduženja uključujući nenamjenske i namjenske kredite, kreditne kartice, prekoračenja po tekućim računima, jamstva i sudužništva, leasing obveze te podatke o urednosti i podmirivanju istih. U razmjeni podataka sudjeluje oko tridesetak kreditnih i financijskih institucija. Kreditne institucije i kartična društva sudjeluju u razmjeni podataka za fizičke i pravne osobe, a leasing društva sudjeluju u razmjeni podataka isključivo za pravne tvrtke.

Banka ili neka druga financijska institucija ima pravo uvida u OSR potpisivanjem zahtjeva za kredit od strane klijenta. Potvrdu o obradi podataka u OSR-u može zatražiti i svaki građanin za sebe kada i koliko puta želi bez navođenja razloga. Potvrda se može zatražiti u HROK-ovom uredu ili u bilo kojoj banci ili nekoj drugoj instituciji koja je korisnica HROK-a.  Podaci koji se nalaze na OSR-u su: OIB, ime i prezime, OIB, naziv i matični broj poslovnog subjekta (ako se radi o pravnoj osobi), vrsta kredita, ukupan iznos kredita, svojstvo u kojem se djeluje u kreditu (dužnk, sudužnik i/ili jamac), iznos i periodičnost anuiteta/rate kredita, urednost u podmirivanju kredita, broj dospjelih, a neplaćenih kredita, iznos dospjelih, a neplaćenih obveza po kreditu i broj dana kašnjenja u podmirenju obveza. Prikazana kreditna obveza u OSR-u može biti otvorena i zatvorena. Ukoliko je obveza otvorena u statusu može pisati: u pripremi, plaćeno (plaćeno na vrijeme), kasni po kreditu, otkaz kredita ,utuženje kredita, a ukoliko je kredit zatvoren može pisati: zatvoren (zatvoren, kreditna obveza je prestala ili je kredit  zatvoren prodajom potraživanja drugom korisniku OSR sustava, a koja nije posljedica nemogućnosti naplate kredita), regres (zatvoren regresom osiguranja), prodaja (zatvoren kredit prodajom potraživanja koja je posljedica nemogućnosti naplate kredita ). Uredna otplata kredita podrazumijeva plaćanje kredita  do dogovorenog dana dospijeća kredita. Većinom je prihvatljivo kašnjenje s plaćanjem kredita  do 30 dana od dana dospijeća kredita, a klijenti koji kasne  po kreditu 31 dan i više  po  kreditnoj kartici ili odobrenom minusu prikazuju poteškoće u otplati. Za sve obveze po kreditu čije kašnjenje je više od 30 dana, a posebno više od 91 dan kašnjenja po kreditu,  klijenti će biti rizično ocijenjeni. Nakon što se obveza po kreditu otplati, podaci se čuvaju još četiri godine od dana otplate kredita, a nakon toga se trajno brišu.  Na kraju izvješća prikazani je broj postavljenih upita financijskih institucija. U OSR-u nije moguće vidjeti ima li klijent blokiran račun pa se za informacije o blokadama računa, klijenti trebaju obratiti FINI. Podaci od korisnika OSR-a dostavljaju se jednom mjesečno i realizacija kredita bez uvida u OSR, nekadašnji HROK, nije moguća u niti jednoj financijskoj instituciji koja je korisnica OSR-a.

 

U Omikronu razmatramo vaše želje i potrebe, pružamo uslugu savjetovanja, vodimo Vas kroz proces dobivanja kredita i činimo taj proces jednostavnijim –  obratite nam se s povjerenjem putem online obrasca ili nas nazovite!

 

Za sva potencijalna pitanja, u OMICRONU smo uvijek dostupni i odgovaramo na njih maksimalno odgovorno i stručno.

mob 1: 098/267-696

mob 2: 098/482-001

Kreditni centar Omicron