NAČINI OTPLATE KREDITA

Prilikom prvog razgovora, često klijenti naglase: „Trebam 10.000 kuna na trajni nalog!“

Kako bi Vam bilo jasnije što ste izgovorili i koje su mogućnosti otplate Vaših obveza, slijedi objašnjenje.

Kod ugovaranja kredita, banke imaju uvjete odobrenja, ali i otplate kredita.

Najčešće se kredit odobrava uz otplatu:

  • administrativnom zabranom ili
  • trajnim nalogom
  • samostalnim, fizičkim uplatama u banci ili putem tekućeg računa (Internet ili mobilnim bankarstvom) – nešto rjeđi način otplate kredita

Ponekad je to opcionalno, dok je u nekim slučajevima to uvjetovano i korisnik kredita ne može birati.

Ni o jednom načinu otplate ne ovisi odobrenje kredita. Primjerice, ako je zauzeta čitava kreditna sposobnost, banka neće odobriti kredit samo zato što ste Vi „suglasni“ da se novi kredit otplaćuje trajnim nalogom.

NAČINI OTPLATE

  • TRAJNI NALOG

Ugovaranje trajnog naloga u matičnoj banci je način da se određenog datuma u mjesecu naplati anuitet ili rata kredita obustavljanjem ugovorenog iznosa, povlačenjem sredstava s tekućeg računa. Kod ovakvog načina otplate, korisnik kredita mora uvijek pratiti stanje tekućeg računa i ne smije zanemariti da treba biti dovoljno sredstava na računu na ugovoreni datum u mjesecu za naplatu kreditne obveze.

Prednost: Korisnik kredita ne mora razmišljati o uplatama, vrše se automatizmom.

Nedostatak: Postoji mogućnost neuredne otplate, ako korisnik kredita ne ostavi dovoljno sredstava na tekućem računu i banka nema mogućnost postupiti po ugovorenom trajnom nalogu.

  • ADMINISTRATIVNA ZABRANA

Često se shvaća u negativnom kontekstu, ali administrativna zabrana u osnovnom značenju nema veze sa ovrhama ili prisilnom naplatom neurednih obveza. Administrativna zabrana je ugovorena obveza kojom poduzeće u kojem korisnik kredita radi, daje suglasnost direktne obustave anuiteta ili rate kredita prilikom obračuna plaće. Korisnik kredita prilikom isplate plaće već dobije iznos umanjen za anuitet ili ratu kredita.

Prednost: Korisnik kredita ne treba razmišljati o otplati kredita.

Nedostatak: Nemogućnost uplata iznad Ovršnog zakona. Nemogućnost uplata uslijed bolovanja ili rodiljnog dopusta. Korisnik kredita treba pratiti platne liste i obratiti pažnju je li anuitet ili rata obustavljen na platnoj listi.

  • SAMOSTALNE UPLATE

Ukoliko banka ne uvjetuje način otplate kredita, korisnik kredita ga može otplaćivati i samostalno. Kod takvog načina otplate, korisnik kredita treba voditi računa o otplati i na vrijeme uplatiti ugovorenu ratu.

Prednost: Samostalna otplata.

Nedostatak: Problem kod bolesti ili nekih drugih životnih okolnosti, kad korisnik kredita nema Internet ili mobilno bankarstvo, nema ni mogućnost odlaska u banku kako bi podmirio dospjeli anuitet ili ratu kredita.

Zaključak

Svaki od načina otplate kredita legitiman je i moguć. Ponekad je uvjetovan modelom kredita i/ili uvjetima banke. Na korisnicima kredita je da se prilagode i brinu o urednoj otplati kredita.

Važno je informirati se o svim elementima Ugovora o kreditu, pa tako i načinu otplate. U slučaju pitanja ili nemogućnosti otplate, najvažnije je informirati kreditora koji će Vam uvijek pomoći i pokušati s Vama naći optimalno rješenje a naravno da ćemo i mi u Omicronu savjetovati klijenta koje su opcije najbolje za njega.

 

Za sva potencijalna pitanja, u Omicronu smo uvijek dostupni i odgovaramo na njih maksimalno odgovorno i stručno.

Dobrodošli po savjet i financijsku podršku!

mob 1: 098/267-696

mob 2: 098/482-001

Kreditni centar Omicron