Velika većina nas je upoznata sa situacijom koja nas čeka 01.01.2023.

Postupak uvođenja eura i promjena valute mnogima je zbunjujući zbog postojećih kredita i zaduženja koja su trenutno u kunama.

Mnogi se pitaju što će biti sa kreditima i kunskim štednjama? Što će se desiti sa ugovorima potpisanim u bankama gdje je  ugovoren kredit u kunama?

To su samo neka  od najčešćih pitanja današnjice.

Svi kunski krediti i krediti s valutnom klauzulom od dana uvođenja eura  se smatraju kreditom u eurima.

“Prema načelu neprekidnosti ugovora i drugih pravnih instrumenata, uvođenje eura ne utječe na valjanost postojećih ugovora koji se referiraju na nacionalnu valutu. To, među ostalim, znači da ugovori o kunskim kreditima i kreditima s valutnom klauzulom u eurima neće morati biti izmijenjeni zbog prelaska na euro kao novu službenu valutu”, pojašnjavaju na stranici euro.hr.

Dakle svi iznosi iskazani u takvim ugovorima smatrat će se iznosima u eurima. Iznos će se preračunavati prema fiksnom tečaju konverzije bez troškova prema dužniku, dakle 1 Euro= 7,53450 kuna.

Krediti sa ugovorenom fiksnom kamatnom stopom ostaju nepromijenjeni. Međutim krediti s promjenjivom kamatnom stopom, čija je kamatna stopa vezana za neki od postojećih parametara u kunama, kamatna stopa ostaje promjenjiva no na njih će se primjenjivati određeni parametri. Te parametre definira Zakon o uvođenju eura kao službene valute u RH.

Zakon o uvođenju eura propisuje da se kamatna stopa koju plaća dužnik ne smije povećati u slučaju prilagodbe promjenjivog parametra. U praksi  to znači,  ako novi promjenjivi parametar bude viši od navedenog parametra koji se primjenjivao do dan prije uvođenja eura, tada je banka dužna smanjiti svoju fiksnu maržu kako bi kamatna stopa koju plaća dužnik ostala nepromijenjena.

Za sva vaša pitanja, Omicron će se potruditi dati najbolji odgovor.

https://brzi-kredit.info/gotovinski-kredit/

Za sva potencijalna pitanja, u Omicronu smo uvijek dostupni i odgovaramo na njih maksimalno odgovorno i stručno.

Dobrodošli po savjet i financijsku podršku!

mob 1: 098/482-001

mob 2: 098/267-696

Kreditni centar Omicron