ŠTO JE „APN“ SUBVENCIONIRANI KREDIT?

Kad pričamo o demografskim mjerama za mlade, ovo je jedna od najučinkovitijih, a krenula je 2017. godine. Posljednji krug prijava očekuje se krajem rujna 2020. To su stambeni krediti koje realiziraju bankovne institucije, a subvencionira Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te odobrava Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u nastavku APN). Dakle, to su krediti kojima se olakšava kupnja stana ili kuće te gradnja kuće za samce, samohrane roditelje te bračne ili izvanbračne zajednice pomoću subvencije dijela rate ili anuiteta.

ŠTO SE SUBVENCIONIRA?

Za razliku od stambenih kredita bez subvencije, kod onih koje subvencionira država postoji mogućnost podmirenja dijela anuiteta ili rate za određeno razdoblje otplate kredita, a postotak subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje ili gradi te iznosi od 30 – 51%. Popis za provjeru na kojem je vidljivo koje se općine nalaze u kojoj skupini moguće je pronaći na sljedećem linku: http://apn.hr/app/uploads/2019/07/Indeks.razvijenosti-subvencije.pdf

UVJETI ZA NOSITELJA KREDITA

Neki od najvažnijih uvjeta koje nositelj kredita mora ispunjavati za odobrenje ove vrste kreditu jesu:

  • građanin s prebivalištem na području Republike Hrvatske
  • da u trenutku podnošenja zahtjeva kreditnoj instituciji nije napunio 45 godina
  • koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja (klijent ima obvezu prodati takvu nekretninu u roku od 2 godine)

Subvencioniranje kredita odobrava se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1.500,00 eura po metru kvadratnom u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate kredita.

Dakle, ukoliko ispunjavate ove uvjete, važno je pronaći nekretninu za kupnju ili ishoditi svu dokumentaciju za gradnju, kako bi se krenulo u obradu kreditnog predmeta.

ROK OTPLATE I DUŽINA SUBVENCIJE

Minimalni rok otplate takvih kredita je 15 godina, a inicijalni broj godina subvencije je 5 godina.  

Produženje roka subvencioniranja kredita može se ostvariti:

  • za dvije godine za svako živorođeno ili usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita
  • za jednu godinu po djetetu, članu kućanstva podnositelja zahtjeva, a koje nema navršenih 18 godina
  • za dvije godine ako podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog kućanstva ima utvrđen invaliditet veći od 50% tjelesnog oštećenja

OMICRON POSREDOVANJE

Obzirom da ni jedan kreditni predmet nije isti, svaki naš kreditni savjetnik pristupa individualno klijentu. Na sva pitanja, nedoumice i informacije savjetnici iz kreditnog centra Omicron spremni su odgovoriti i pronaći rješenje po Vašoj mjeri. Odgovaramo na pitanja vezana uz kreditnu sposobnost, dokumentaciju, procjene vrijednosti nekretnina i sve vezano uz APN stambene kredita.

OBRATITE NAM SE S POVJERENJEM!