ZAŠTO REFINANCIRATI KREDIT?

Činjenica je da su krediti ranijih  godina bili znatno skuplji nego što su danas te se  zaista isplati refinancirati postojeće kredite  te time  smanjiti rate ili ostaviti ratu, a smanjiti rok otplate, a sve to uz manju kamatnu stopu.

Refinanciranje kredita je  situacija u kojoj klijent traži od banke da mu postojeći kredit  u otplati zamijeni novim  kreditom u istoj ili u drugoj banci. Svrha refinanciranja kredita  je zamjena starog kredita s nepovoljnijim uvjetima sa  novim kreditom koji ima  povoljnije uvijete. Najčešće je to niža kamatna stopa.

Često se klijenti odlučuju  refinancirati kredit kako bi više manjih  kredita refinancirali u jedan kredit i time smanjili kreditno opterećenje u ratama na mjesečnoj bazi i rasteretili osobna primanja sa manjom ratom kredita. Tim postupkom klijent dolazi  do lakše kontrole financija.

Obzirom da su zaduženja  po tekućem računu i  po kreditnim karticama  zapravo  najskuplji krediti koji postoje na tržištu, najbolja odluka je iste refinancirati u jedan kredit , te je to svakako najbolja odluka jer će se otplatiti po povoljnijoj kamatnoj stopi.

Reprogramiranje kredita znači mijenjanje ugovorenih rokova i načina otplate postojećih kredita. Kod reprogramiranja kredita  se najčešće mijenjaju rokovi otplate i kamatna stopa kredita.

U slučaju gdje je ukupno zaduženje u odnosu na primanja  toliko veliko da refinanciranje nije moguće  , preostaje jedino  postupno smanjivati dug i izbjegavati nove troškove . Naši kreditni savjetnici u Omikronu  preporučuju  ukidanje svih kreditnih kartica  jer  će se tako  uštedjeti na godišnjim članarinama i izbjegavaju se plaćanja visokih kamatnih stopa,  a da ne govorimo o uštedi koju ćemo realizirati tako što ćemo  prisilno i nužno  odolijevati iskušenjima kupnje stvari koje nam nisu neophodne.

Dobro financijskom  analizom sve je moguće.

Naši financijski savjetnici  u Kreditnom centru Omicron dostupni su vam za sva vaša pitanja u vezi vaših financija ili kreditiranja.

Ne očajavajte, ako ste imali ili imate neku vrstu neurednosti ili blokadu, postoje i neki drugi modeli kredita prema kojima je moguće financiranje. Slobodno se javite!

https://brzi-kredit.info/gotovinski-kredit/

Za sva potencijalna pitanja, u Omicronu smo uvijek dostupni i odgovaramo na njih maksimalno odgovorno i stručno.

Dobrodošli po savjet i financijsku podršku!

mob 1: 098/267-696

mob 2: 098/482-001

Kreditni centar Omicron