MOGUĆNOSTI KREDITIRANJA ZAPOSLENIH NA ODREĐENO

Ako ste naišli na prepreke kod kreditiranja zbog ugovora na određeno, znamo i zašto. Povećan rizik kreditnog plasmana, često je problem za koji postoji rješenje u modelima kredita koji nisu uobičajeni, ali postoje na tržištu.