Prilikom traženja kredita možete naići na pojmove jamac i sudužnik. Zbog čega se ti pojmovi pojavljuju u kreditnom odnosu, objasniti ćemo u nastavku. Dakle, ukoliko želite uspješno realizirati kredit potrebno je udovoljiti uvjetima banke, a jedan od uvjeta je imati kreditnu sposobnost koja odgovara uvjetima određene banke. Ukoliko nije moguće zadovoljiti kreditnu sposobnost prema uvjetima banke, banka kao dodatno osiguranje može zatražiti ili korisnik kredita sam može ponuditi sudužnika ili jamca. Jamac i sudužnik solidarno jamče banci zajedno sa osobom koja je podigla kredit redovitu otplatu kredita i daju suglasnost da banka u slučaju neredovite otplate kredita od strane korisnika kredita može naplatiti svoja potraživanja od jamca ili sudužnika. Jamstvo ili sudužništvo je vidljivo u kreditnom izvješću i može umanjiti kreditnu sposobnost osobe koja je solidarno jamčila.

JAMAC

Jamac je instrument osiguranja u kreditnom postupku. Prema tome, jamac je fizička ili pravna osoba koja stoji iza dužnika i jamči banci da će dužnik podmiriti svoje dugovanje. Ukoliko dužnik nije u mogućnosti redovito izvršavati svoje obveze i vratiti dug banci, jamac će to uraditi umjesto njega. Kreditna institucija može naplatiti dospjelu obvezu od glavnog dužnika ili jamca ili od oboje istovremeno, budući da jamac odgovara za dospjele obveze po kreditu kao glavni dužnik. U kreditnom odnosu može sudjelovati više jamaca i oni ogovaraju solidarno bez obzira jesu li jamčili zajedno ili se svaki od njih obvezao prema kreditnoj instituciji odvojeno ukoliko njihova odgovornost nije drugačije uređena ugovorom. Pravo regresa se može koristiti  kada postoji više jamaca pa jedan od njih podmiri dospjelu obvezu glavnog dužnika i nakon toga traži svakog jamca da mu vrati dio koji se na njega odnosi. U slučaju da glavni dužnik odnosno korisnik kredita ne ispuni svoju obvezu na vrijeme, kreditna institucija je dužna o tome obavijestiti jamca inače će odgovarati za štetu koju bi jamac zbog toga pretrpio. Postoji i supsidijarni jamstvo. Za razliku od solidarnog jamca kod supsidijarnog jamstva banka najprije mora zatražiti izvršenje obveze od dužnika, a u slučaju da to ne uspije tek onda može tražiti da jamac plati dospjelu obvezu.

SUDUŽNIK

Sudužnik je instrument osiguranja u kreditnom postupku i jednak je jamcu u obvezama i pravima. Razlika između jamca i sudužnika je to što sudužnik povećava kreditnu sposobnost korisnika kredita pa zbroj visine i primanja dužnika i sudužnika definira mogući iznos kredita, dok jamac nema utjecaj na povećanje kreditne sposobnosti. Kada korisnik kredita ima dovoljno kreditne sposobnosti nije potrebno uključivati sudužnika.

 

Važno je znati da biti nekome jamac ili sudužnik ne znači dati samo formalni potpis ugovora na koji se pristaje, već time preuzimate određene obveze glavnog dužnika. Sudužnik i jamac potpisuju ugovor, ali uz to daju određeni instrument osiguranja koji omogućuje banci naplatu kreditne obveze. Prije odluke o tome hoćete li biti nekome jamac ili sudužnik potrebno je dobro razmisliti i poduzeti  određene korake kako bismo smanjili rizike. Neki od koraka su:

Izvor: stranice Hrvatske narodne banke

 

U Omikronu razmatramo vaše želje i potrebe, pružamo uslugu savjetovanja, vodimo Vas kroz proces dobivanja kredita i činimo taj proces jednostavnijim –  obratite nam se s povjerenjem putem online obrasca ili nas nazovite!

Za sva potencijalna pitanja, u OMICRONU smo uvijek dostupni i odgovaramo na njih maksimalno odgovorno i stručno.

mob 1: 098/267-696

mob 2: 098/482-001

Kreditni centar Omicron